C_N_1_V

C_N_1_V

C_N_1_V

Cho_Nasの初のDVD作品”C_N_1_V”のカバーアートディレクションとグラフィックデザインを担当しました。

Cho_Nans